Curs de Tècniques d'Estudi

 

La propera setmana tinc un examen, què faig?!...Com m'hauria d'organitzar?? 

Primer de tot, has de tenir confiança en tu mateix. Amb ajut i esforç, pots aprendre recursos bàsics per a planificar bé les classes i l'estudi.

Si tens dubtes, consulta’ns i t’ajudarem a conèixer i a aplicar aquestes tècniques específiques per a assolir un bon rendiment escolar:  emsvendrell@gmail.com, o Tel. 977 66 84 81.